Let´s turn day into night

Let´s turn day into night

- en underjordisk rymdsaga
videointallation av Martina Wolgast ljud av Fredrik Lyxzén

Titeln på utställningen finns klottrad i en gångtunnel nära tågstationen i Kiruna. Kanske tillkom dom en natt när det vägrade bli mörkt.
I denna videoinstallation är händelseförloppet stilla, det finns ingen början och slut. Ett pågående flöde som du stiger in i.
Frågor som hänger i luften får inga svar.
En låt på repeat som inspirerats av 70-tals bandet Hawkwinds låt ”Silver Machine”